• nybanner

شبکه داخلی

این گروه دارای یک شبکه در حال توسعه خدمات است که در شهرهای بندری اصلی در ایالات متحده آمریکا، تایوان، هنگ کنگ و سرزمین اصلی چین و همچنین برخی از مکان‌های استراتژیک در داخل چین قرار دارند.