اخبار صنعتی

  • شرایط عملیاتی دریا

    حمل بین المللی کالا از طریق دریا به عمل حمل و نقل محموله ارسال شده توسط فرستنده از بندر یک کشور به بندر کشور دیگر از طریق دریا با استفاده از کشتی دریایی به عنوان وسیله حمل و دریافت کالا به عنوان پاداش، مطابق با توافق دریایی ...
    ادامه مطلب
  • تجزیه و تحلیل صنعت

    با ترویج دوچرخه های مشترک، افراد بیشتری به چرخه دوچرخه سواری قدم گذاشته اند، اما درک بسیاری از مردم از دوچرخه هنوز در سطح ابزار حمل و نقل است.سفر سبز استفاده از سفری است که کمترین تاثیر را بر محیط زیست داشته باشد.حالت مسافرتی که نه...
    ادامه مطلب